19.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık
ÇEVRE DANIŞMANLIK MAKALELERİ
Çevre Danışmanlık Hizmeti:   Üretim yapan işletmeler başta olmak üzere, çevreye kirletici etkisi olan veya olması muhtemel işletmelerin; Çevre Kanunu kapsamındaki ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirtilen...
Çevre Danışmanlığı Neden Gereklidir: Birçok işletme, çevre mevzuatları kapsamında yapılması gereken çalışmalar konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel bulunduramamakta veya bulundursa bile işlerinin yoğunluğu...
Çevre Görevlisi Kimdir :   Üniversitelerin ilgili fakültelerinde 4 yıl öğrenim görerek mezun olmuş kişilerin, Çevre ve Şehircilik bakanlığının belirlediği program dahilinde eğitim ve sınavdan...
Çevre görevlisinin yapması gerekenler: İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak, Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak,...
Çevre Danışmanlık Firmaları: Çevre Danışmanlık firmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, kendi uhdesindeki Çevre Görevlileri eliyle tüm Çevre Mevzuatları kapsamında hizmet veren kuruluşlardır. Yasal...
Çevre Danışmanlık firmalarının yükümlülükleri nelerdir? Yasal mevzuatlarda belirtilen sayıda ve yetkinlikte çevre görevlisi bulundurmak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Yetki Belgesi almak, gerekli fiziki...
Firmaların Çevre Yükümlülükleri Nelerdir? Firmalar, Çevre Kanunu ve bağlı oldukları diğer mevzuatlar dahilinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dahil oldukları mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun faaliyetlerini sürdürmek...
Çevre İzinleri ve Süreçler; Emisyon konulu çevre izni nasıl alınır? Çevre İzni süreci İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının alınması ile başlar. Belgenin alınabilmesi için tesisin fiziki...
AKREDİTE ÇEVRE VE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARLARI
İSGÜM Yetkili Fiziksel Etken Ölçümleri Fiziksel Etken Ölçümleri | İSGÜM Yetkili İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü Ortam Aydınlatma...
Çalışma Bakanlığı Yetkili Kimyasal Etken Ölçümleri Kimyasal Etken Ölçümleri |İSGÜM Yetkili Serbest Silis Maruziyeti ölçümü Kişisel Ağır Metal Ölçümleri Havadaki Ağır Metal Ölçümü Kişisel Maruziyet...
Akredite Çevre Ölçümleri Emisyon (Baca Gazı ) Ölçümü – Çevre Ölçüm ve Analizleri  | Akredite Laboratuvar Güvenceli                    ...
TÜRKAK 17025 Akretide,İSGÜM Yetkili İSGÜM tarafından, 19.09.2014 tarihinden itibaren yetkilendirilmiş laboratuar olarak hizmet vermekteyiz. Akredite İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri / İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı...
ÇEVRE İZİN VE LİSANS DÖKÜMANLARI
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hakkında bilgiler. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yapılan GFB başvurusu sırasında sunulması gereken İş Akım Şeması ve Proses Özeti’ nde...
İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı ile ilgili bilgiler. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ başvurularında, Ek-3B...
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili bilgiler. 24 May, 2010 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve...
ATIK YÖNETİMİ & KİMYASALLAR YÖNETİMİ
Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili bilgiler.  Acil Durum Planları Sunumu  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönelik Sunumu  BEKRA(Eski SEVESO) Bildirimi Rehber Dökmüman  Büyük Kazaları Önleme...
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitimi ile ilgili bilgiler. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin eğitimi Programı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi Belediyelerde Tıbbi Atık...
Rehber Dökümanlar ile ilgili bilgiler.  Metal Sektörü  Metal Kaplama ve Galvanizayson  Boya Vernik  Boya Üretimi  Deri Sektörü  Döküm Sektörü
Atık Yönetimi Formları ile ilgili bilgiler.  Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı  Katı ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri Anket Formu  Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık...
TOPRAK KİRLİLİĞİ ANALİZLERİ
İlgili yönetmelik ve Tebliğler  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Değişiklik Değişiklik  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik...
Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Yönetim Sistemi Teknik Dokümanı Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Yönetim Sistemi Teknik Dokümanı
Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi ile ilgili bilgiler.  Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi
Kimyasal Yönetmelikleri İle İlgili Sunumlar  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Sunumu  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Eğitimi  Tehlikeli Müstahzarların Sınıflandırılması Eğitimi  Güvenlik...
Uluslar Arası Sözleşmeler ile ilgili bilgiler.  İMMİB Tarafından Hazırlanan REACH Tüzüğü Türkçe Gayri Resmi Metni (Kaynak)  Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (EN )  Rotterdam Sözleşmesi (EN )  Endüstriyel...
ÖNEMLİ GÜNCEL BİLGİLER
Çevresel Gürültünün Ölçümü Yönetmeliği İle İlgili Çevresel gürültünün ölçümü yönetmeliğinde, konutlar çok hassas kullanım alanı olarak belirlendi… İNDİR
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği İle İlgili; Organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinde, hava kalitesi ( toz, gaz emisyonları ) ve çevresel gürültü konularında üretime geçilmesi...
Ortam ölçümlerinin, raporlama aşamasında sınır değer karşılaştırması…  (04.01.2016)   İSGÜM’ün yetki verdiği standartlarla ortam gürültüsü ölçümleri gerçekleştirdiğinde elde edilen değerlerin ” Çalışanların Gürültü ile ilgili...
İSGÜM’ den İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarlarına Toz ve Gürültü Konularında Eğitim İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlara yönelik; toz ve gürültü parametrelerinde laboratuvarların...
Çevre Görevlilerine Yönelik Eğitim Bakan Sarı sözlerine şöyle devam etti: “Tesislere yönelik denetimleri arttırmak için eğitimlere devam edeceğiz. Şu an bin kişiye eğitim verdik. 2016’da...
Çevre Görevlileri Dikkat ! İlklerin, elektronik çevre izinlerinin yenileme zamanı geldi…