25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Baca Gazı Ölçümü

Baca gazı ölçümü, emisyon ölçümleri kapsamında gerçekleştirilen çevresel ölçümlerden biridir. Baca gazı ölçümü sanayi kaynaklı hava kirliliği yönetmeliği gereğince yapılması gereken ölçümlerden biridir.

Emisyon ölçümü kapsamında yapılan baca gazı ölçümleri, yetkili çevre laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmektedir. Baca gazı hızını, debisini ve buna benzer değerleri ölçmek ve raporlamak için yapılır. Baca gazı ölçümlerinde aşağıda ki parametrelere bakılır ;

• Bacada Partikül Madde Ölçümü
• Bacada Yanma Gazları Ölçümü
• Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü
• Bacada Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
• Baca Gazı Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Ölçümü
• Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
• Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
• Ağır Metal Ölçüm ve Analizi
• Bacada Klor (HCl) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Flor (HF) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü ve Analizi
• Bacada Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü ve Analizi
• Bacada Amonyak (NH₃) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Formaldehit (CH₂O) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Sülfürik Asit (H₂SO₄) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Siyanür (HCN) Ölçüm ve Analizi
• Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi
• PCDD/PCDF Örneklemesi
• Kütlesel Debi Hesaplanması
• Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
• Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri
• Bacada Fosforik Asit Örnekleme ve Tayini
• Bacada Krom+6 Örneklemesi ve Tayini

Emisyon Raporu (Baca gazı ölçümü) Geçerlilik Süresi

MADDE 1- 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan baca gazı ölçümü Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki “kapsamında yer alan işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi üç yılı,” ibaresi “kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yılı,” şeklinde baca gazı ölçümü değiştirilmiştir.

baca gazı ölçümü

baca gazı ölçümü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ