25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ATIK YÖNETİMİ & KİMYASALLAR YÖNETİMİ

18 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Bilgi Sistemi Eğitimi ile ilgili bilgiler.  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Sunumu  Güvenlik Bilgi Formları Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Sunumu
18 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kılavuz Belgeler ile ilgili bilgiler.  Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Kılavuzu  PCB İçeren Atıkların Yönetimi El Kılavuzu Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu  Cilt 1  Cilt 2  Cilt 3  Belediyeler İçin Entegre Atık Yönetim Planı Kılavuzu  Düzenli Depolama ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri İşletme...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili bilgiler.  Acil Durum Planları Sunumu  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönelik Sunumu  BEKRA(Eski SEVESO) Bildirimi Rehber Dökmüman  Büyük Kazaları Önleme Politikası Sunum
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitimi ile ilgili bilgiler. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin eğitimi Programı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Evsel Atık Yönetimi Sağlık Kuruluşlarında Teklikeli Atıklar Sağlık Kuruluşlarında...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Rehber Dökümanlar ile ilgili bilgiler.  Metal Sektörü  Metal Kaplama ve Galvanizayson  Boya Vernik  Boya Üretimi  Deri Sektörü  Döküm Sektörü
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi Formları ile ilgili bilgiler.  Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı  Katı ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri Anket Formu  Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi Formatı  İlleri İndirmek İçin Tıklayın Sağlık Kuruluşları Ünite İçi Atık Yönetim...