19.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN

6 Haziran 2018 - 0 yorum
Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi yazılımı yaptırılmış ve devreye alınmıştır. Bu kapsamda, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris e-devlet üzerinden giriş...
9 Ekim 2017 - 0 yorum
02.10.2017 Atık Yönetim Uygulaması-Atık Beyan Sisteminde (TABS) 2016 yılı tıbbi atık beyanları üzerinde Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda beyan gerçekleştiren sağlık kuruluşları arasında hatalı beyanlar olduğu tespit edilmiş ve Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 2016 yılı TABS beyanlarında hata tespit edilen sağlık kuruluşları için...
5 Nisan 2017 - 0 yorum
2016 YILI ATIK BEYANLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN SÜRE 21.04.2017 GÜN BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR.   2016 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinde sona eren beyan süresi görülen lüzum üzerine 21.04.2017 tarihi saat:24.00’e kadar uzatılmıştır.    Kaynak: http://www.csb.gov.tr
24 Şubat 2017 - 0 yorum
 Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası girilmelidir, ancak bankamatik kullanılarak yapılacak ödemelerde, Dekontta IBAN Numarasının görünmesi şartı ile panel numarası elle yazılabilir. Çevre mevzuatı kapsamında yapılan...
27 Ocak 2017 - 0 yorum
Bilindiği üzere online.cevre.gov.tr adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması-Kütle Denge Sistemi, Geçici Faaliyet Belgesine (GFB) veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesisler ile İl Müdürlüklerimiz tarafından verilen belgeler doğrultusunda atık işleyen tesislerce gerçekleştirilen geri kazanım ve bertaraf bilgisini (gelen...
27 Ocak 2017 - 0 yorum
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-3a maddesine istinaden, Bakanlığımız yetkili çevre laboratuvarlarının numune alma yerlerine güvenli ulaşımı ve doğru numune alma noktasına ilişkin teknik detaylar ile ilgili uyulması gereken...
12 Ocak 2017 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı asgari fiyat tarifesini görmek için tıklayın.
12 Ocak 2017 - 0 yorum
11.01.2017 Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016 yılı çevre denetim rakamlarını açıkladı. Bakan Özhaseki; “Türkiye’nin çeşitli noktalarında; 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler kapsamında Hava, Su, Toprak, Atık, Kimyasallar, Deniz, Gürültü, ÇED kararları ve İzin-Lisans konularında, Bakanlığımız merkez teşkilatı...
12 Ocak 2017 - 0 yorum
10.01.2017 2016 yılında oluşan atıklar için beyan dönemi 01 Ocak 2017'de başlamış olup  31 Mart 2017 gün sonu itibari ile sonlanacaktır. Atık beyanı; online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılan Atık Yönetim Uygulaması- Atık Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Beyanın nasıl yapılacağına ilişkin yardım videosuna, uygulama içerisindeki yardım...
25 Kasım 2016 - 0 yorum
25.11.2016 Çevre Görevlisi Vize Eğitimi Düzenlenecek Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre görevlisi belgesi olanlar için uzaktan eğitimle “Çevre Görevlisi Vize Eğitimi” düzenlenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından 2010-2011 ve 01 Haziran 2012 tarihine kadar Çevre Görevlisi...
18 Kasım 2016 - 0 yorum
16.11.2016 21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 17. Maddesinde “Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize...
1 Kasım 2016 - 0 yorum
DOĞRULAYICI KURULUŞ BAŞVURULARI 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında Doğrulayıcı Kuruluş başvuruları için başvuru formu, doldurulması gereken ekler ve bilgilendirme dosyaları için tıklayınız… Önemli Not: Başvurular...
20 Ekim 2016 - 0 yorum
19.10.2016 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından  yürütülen “ Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Sanayi Tesislerinin Uyum Durumlarının ve Teknik Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında 28-29 Eylül 2016 tarihlerinde Bakanlığımız personelinin katıldığı bir eğitim programı  Ankara’da  Türk Patent Enstitüsünde yapıldı.Sunumlara aşağıdaki linklerden...
11 Ekim 2016 - 0 yorum
10.10.2016 Bakanlığımız koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”nin Açılış Toplantısı 04 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Holiday Inn – Çukurambar Hotel’de gerçekleştirildi. 31.03.2016 tarihinde Bakanlığımız ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan...
7 Ekim 2016 - 0 yorum
06.10.2016 Bilindiği üzere, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin arttırılması ve ilgili Avrupa Birliği Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde revizyon çalışması başlatılmış ve hazırlanan Taslak Yönetmelik 23.03.2016 tarihinde görüşlere...
3 Ekim 2016 - 0 yorum
30.09.2016 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyen çevre mühendisliği bölümü lisans mezunu ya da çevre mühendisliği konularında lisansüstü eğitim alan adaylar için uzaktan eğitim şeklinde yapılacak  “Çevre Görevlisi Eğitimi” için...
28 Eylül 2016 - 0 yorum
27.09.2016 Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Kasım 2015 tarihinde “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni başlatılmıştır. ETS hakkında kapasite gelişimi sağlamak ve ETS’nin Türkiye için etkin bir emisyon azaltım aracı arz edip edemeyeceğine dair analizlerin yapılmasını hedefleyen...
24 Eylül 2016 - 0 yorum
22.09.2016 “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.09.2016 tarih ve 29834 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik kapsamında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerine yeni çevre lisans konuları eklenmiş olup, eklenen çevre lisans konuları çerçevesinde Geçici Faaliyet...
Sonraki Sayfa »