25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE DANIŞMANLIK MAKALELERİ

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Hizmeti:   Üretim yapan işletmeler başta olmak üzere, çevreye kirletici etkisi olan veya olması muhtemel işletmelerin; Çevre Kanunu kapsamındaki ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirtilen yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinde, gerekli resmi izin ve lisansların alınmasında destek sağlayan (Atık yönetimi, çevre izni,...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlığı Neden Gereklidir: Birçok işletme, çevre mevzuatları kapsamında yapılması gereken çalışmalar konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel bulunduramamakta veya bulundursa bile işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeter seviyede takip yapamamaktadır. Çevre Danışmanlık Hizmeti alınması ile birlikte hizmet alımı yapan firmaya  Çevre Görevlisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Görevlisi Kimdir :   Üniversitelerin ilgili fakültelerinde 4 yıl öğrenim görerek mezun olmuş kişilerin, Çevre ve Şehircilik bakanlığının belirlediği program dahilinde eğitim ve sınavdan başarılı olmaları durumunda Çevre Görevlisi olunur ve bu durum süreli bir belge ile resmiyete bağlanır. Çevre mühendisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre görevlisinin yapması gerekenler: İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak, Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak, İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Firmaları: Çevre Danışmanlık firmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, kendi uhdesindeki Çevre Görevlileri eliyle tüm Çevre Mevzuatları kapsamında hizmet veren kuruluşlardır. Yasal mevzuatlarda belirtilen sayıda ve yetkinlikte çevre görevlisi bulundurmak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Yetki Belgesi almak,...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık firmalarının yükümlülükleri nelerdir? Yasal mevzuatlarda belirtilen sayıda ve yetkinlikte çevre görevlisi bulundurmak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Yetki Belgesi almak, gerekli fiziki şartları sağlamak zorundadır. Yetki Belgesinin ve yetki kapsamındaki şartların sürekliliğini sağlamak, Tesise ait tüm dokümanları...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Firmaların Çevre Yükümlülükleri Nelerdir? Firmalar, Çevre Kanunu ve bağlı oldukları diğer mevzuatlar dahilinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dahil oldukları mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Her işletme her mevzuat kapsamında yer almayabilir, öncelikli olarak hangi mevzuatlar kapsamında olduğunun tespiti gerekmektedir. Yükümlülüklerin...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre İzinleri ve Süreçler; Emisyon konulu çevre izni nasıl alınır? Çevre İzni süreci İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının alınması ile başlar. Belgenin alınabilmesi için tesisin fiziki şartlarının (emisyon çekiş sistemlerinin yeterli olması, baca boylarının SKHKKY Ek 4 hükümlerine uygun olması vb.) ve...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık su konulu çevre izni nasıl alınır? Dere, deniz, göl vb. alıcı ortama deşarjı sözkonusu olan işletmeler atıksu konulu çevre izin belgesi almak zorundadır. Yürütülecek olan süreçte; -          Bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı için Bakanlık...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık su deşarj izni nasıl alınır ? Tesisin atıksuları kanalizasyon sistemine bağlı ise  bağlı bulunduğu sular idaresinden atıksu deşarj izin belgesinin (DİB) alınması gerekmektedir. Yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir. DİB: İSKİ kanalizasyona deşarj dahilinde müesseselerden istediği, yoksa arıtma tesislerini projelendirilip devreye alınması, varsa...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre İzni Nedir? Çevre İzni, firmalara Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında Hava Emisyonu, Gürültü, Atıksu deşarjı veya Derin deniz deşarjı gibi konulardan herhangi biri veya birkaçı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izin belgesidir.
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Lisansı Nedir? Atık bertarafı, geri kazanım, ara depolama, işleme veya Arındırma işlemi yapmak isteyen işletmelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen lisans belgesidir.
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
İş akım şeması ve Proses Özeti nedir, nasıl hazırlanır?   T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen format kapsamında hazırlanmak zorundadır. Format içeriği aşağıda verilmiştir; - İşletme hakkında genel bilgiler - Sektör Bilgisi, - Genel vaziyet planı (üzerinde emisyon noktaları ile atıksu noktalarının işaretlenmiş olması...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Endüstriyel Atık Yönetim Planı nedir, nasıl hazırlanır?   T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen format kapsamında hazırlanmak zorundadır. Format içeriği aşağıda verilmiştir; - İşletme hakkında genel bilgiler - Tesisin üretim aşamaları, iş akım şeması ve üzerinde atıkların gösterilmesi, - Atıklara ait atık kodu, atık...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi Nedir? Atıkların kaynağında azaltılması, toplanması, türlerine göre ayrılması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı gibi işlemleri kontrol eden, bu iş/ işlemlerde yetkilileri ve sorumluluklarını ortaya koyan bir süreç yönetimdir.
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI NEDİR ? Müşteri taleplerini en kısa zamanda ve en uygun şekilde yerine getirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, yasal şartlara uyum sağlayarak, kaliteden ödün vermeden en iyi hizmeti sunmak, hizmet/ürün kalitesinin etkinliğini sürekli iyileştirmek...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI NEDİR ? Doğal kaynak kullanımını azaltmak, sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda oluşan atıkları uygulanabildiği her durumda en aza indirmek, yürürlükteki çevre ile ilgili yasal şartlara tam uyum sağlamak için geliştirilmiş bir yönetim sistemidir.   İşletmenizde ISO 14001 standardının...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI NEDİR ? Hammaddeden teslime kadar tüm proses aşamalarında gıda güvenliğini sağlamak, tedarikçiler, çalışanlar ve müşteriler de dahil olmak üzere tüm paydaşlar arasında memnuniyet ve işbirliği sağlamak, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve kanunlara uygun olarak...
Sonraki Sayfa »