25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE İZİN VE LİSANS DÖKÜMANLARI

18 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hakkında bilgiler. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yapılan GFB başvurusu sırasında sunulması gereken İş Akım Şeması ve Proses Özeti’ nde Atıksu Deşarjı bölümünde değişiklik yapılmıştır. 25.06.2014 Atıksu Deşarj Uygulamaları Evsel Atıksu Deşarj Uygulamaları (GÜNCELLENDİ) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Deşarj...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı ile ilgili bilgiler. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ başvurularında, Ek-3B kapsamında işletmelerden talep edilen "iş akım şeması ve proses özeti" nin aşağıda verilen formata uygun olarak...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili bilgiler. 24 May, 2010 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3B kapsamında talep edilen özel belgeler arasında “il müdürlüğü uygunluk yazısı” yer almaktadır. Emisyon konulu çevre izni...