25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Çevre Ölçümleri

17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Bakanlığı Yetkili Hava Kalitesi Ölçümleri Hava Kalitesi - İmisyon Ölçümü ve Analizleri | Akredite Laboratuvar Güvenceli PM2.5 , PM10 ve Çöken Toz Ölçümleri PM2.5 , PM10 ve Çöken Tozda Ağır Metal Analizleri Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri Uçucu...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İşyeri ortam ölçüm raporlarında, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi; Tesisler yapılan ölçümler neticesinde tanzim edilen raporlarda sonuçların değerlendirilmesini sıklıkla talep etmektedir. Ortam ölçümlerinin kişisel maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılması uygun değildir. Kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılması/yaptırılması durumunda tanzim edilen ölçüm raporlarında karşılaştırma yapılmaktadır…
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İSGÜM Yetkili Fiziksel Etken Ölçümleri Fiziksel Etken Ölçümleri | İSGÜM Yetkili İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü Ortam Aydınlatma Ölçümü Kişisel Termal Konfor Ölçümü Ortam Termal Konfor Ölçümü
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çalışma Bakanlığı Yetkili Kimyasal Etken Ölçümleri Kimyasal Etken Ölçümleri |İSGÜM Yetkili Serbest Silis Maruziyeti ölçümü Kişisel Ağır Metal Ölçümleri Havadaki Ağır Metal Ölçümü Kişisel Maruziyet VOC Ölçümü Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü Havadaki Arsenik Ölçümü Ortam Alkali Tozların Ölçümü Kişisel Alkali Tozların...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Akredite Çevre Ölçümleri Emisyon (Baca Gazı ) Ölçümü - Çevre Ölçüm ve Analizleri  | Akredite Laboratuvar Güvenceli                                           • Bacada Toz Ölçümü • Bacada Gaz Ölçümü • Bacada VOC...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
TÜRKAK 17025 Akretide,İSGÜM Yetkili İSGÜM tarafından, 19.09.2014 tarihinden itibaren yetkilendirilmiş laboratuar olarak hizmet vermekteyiz. Akredite İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri / İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı Termal Konfor Ölçümü Solunabilir Tozların Ölçümü Serbest Silis Ölçümü Asbest Ölçümü Havadaki Ağır Metal Ölçümleri Havadaki VOC...