25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

TOPRAK KİRLİLİĞİ ANALİZLERİ

17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İlgili yönetmelik ve Tebliğler  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Değişiklik Değişiklik  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğ Değişiklik  Değişiklik
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Yönetim Sistemi Teknik Dokümanı Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Yönetim Sistemi Teknik Dokümanı
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi ile ilgili bilgiler.  Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Kimyasal Yönetmelikleri İle İlgili Sunumlar  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Sunumu  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Eğitimi  Tehlikeli Müstahzarların Sınıflandırılması Eğitimi  Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Yönetmeliği
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Uluslar Arası Sözleşmeler ile ilgili bilgiler.  İMMİB Tarafından Hazırlanan REACH Tüzüğü Türkçe Gayri Resmi Metni (Kaynak)  Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (EN )  Rotterdam Sözleşmesi (EN )  Endüstriyel Kazaların Sınırı Aşan Etkileri Üzerine Sözleşme (EN )  Paris Antlaşması (İklim Değişikliği) (EN) (TR)