25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlığı

2013 yılında Haliç Çevre Laboratuvarı çalışanları tarafından kurulan firmamız aynı yıl içerisinde Çevre Bakanlığından yetki alarak 13 yıllık deneyimi ile müşterilerine aşağıda yazılı hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
 • Geçiçi Faaliyet Belgelerinin Alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
 • Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,
 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması / Tesis Yetkilililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
 • Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,
 • Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,
 • Atık Sahalarının İlgili Mevzuatlara Uygun Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri,
 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,
 • Atık Gönderim Çalışmalarının Organizasyonu,

ÇED Kapasite Artışları

 1. “KAPSAM DIŞI YAZISI” bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi+ kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde kalıyor ise PTD hazırlatılması gerekmektedir. Ek I deki eşik değer üzerinde kalıyorsa ÇED Başvuru Dosyası hazırlatılmalıdır.

 1. “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” (Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek II kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.

 1. “ÇED OLUMLU” (ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek I kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise  sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ