25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

Çevre Danışmanlık firmalarının yükümlülükleri nelerdir?

  • Yasal mevzuatlarda belirtilen sayıda ve yetkinlikte çevre görevlisi bulundurmak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Yetki Belgesi almak, gerekli fiziki şartları sağlamak zorundadır.
  • Yetki Belgesinin ve yetki kapsamındaki şartların sürekliliğini sağlamak,
  • Tesise ait tüm dokümanları 5 yıl süre ile saklamak, bilgi gizliliğini sağlamak,
  • Bünyesinde bulunan çevre görevlilerini uygun çalışma şartları, uygun araç/ gereçleri sağlamak,
  • Danışmanlığını üstlenmiş olduğu firmaların Çevre Kanununca yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yönetimi sağlar, yükümlülüklerini ve izlemesi gerek yolu gösterir.
  • Danışmanlığını yaptığı firmaların yıllık olarak İç tetkik raporunun hazırlanması (ilk sözleşmede 30 gün içerisinde, yenilenen sözleşmede ise 12 ay içerisinde)
  • Danışmanlığını yaptığı firmaların aylık çalışma takviminin hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
  • Sistem üzerinden firmalara çevre görevlisinin 30 gün içinde atanması, atanan çevre görevlisinin ayrılması üzerine yeni çevre görevlisini 30 gün içerisinde sisteme yüklemesi,
  • Danışmanlığını üstlendiği firmaların Ek-1 kapsamında olanlara ayda 2, Ek-2 kapsamında olanlara ayda 1 defa ziyarette bulunmakla,

Firmalarla sözleşme yapılması ya da feshedilmesi durumlarında sistem üzerinden 30 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ