25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE GÖREVLİSİNİN YAPMASI GEREKENLER

Çevre görevlisinin yapması gerekenler:

 • İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak,
 • Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak,
 • İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa iç tetkik yapmak, iç tetkik raporlarını Bakanlığın belirlediği formata uygun olarak hazırlamak ve tesis yetkililerine sunmak,
 • İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa eğitim/ bilinçlendirme çalışması yapmak ve kayıt altına almak,
 • Tesisi faaliyet konusu olarak detaylı şekilde fizibilite etmek,
 • Tesisin dahil olduğu yasal mevzuatları yazılı ve sözlü olarak ortaya koymak,
 • Çevre Kanunu kapsamındaki tüm yasal mevzuatlara göre tesisin durumunu belirlemek, uygunsuzlukları tespit etmek ve yasal çerçevede işlemesini sağlamak,
 • İyileştirme gerektiren durumlarda tesise önerilerde bulunmak,
 • Resmi kurumlarca yapılacak denetimlerde tesiste hazır bulunmak,
 • Tesisin resmi kurumlar ile arasındaki bilgi/ belge alışverişindeki organizasyonu sağlamak,
 • Resmi kurumlara en doğru ve güvenilir bilginin ulaşmasını sağlamak,
 • Başvuru dosyalarını eksiksiz olarak hazırlamak, yasal olarak belirlenen sürelerde başvuruları tamamlamak ve takibini yapmak,
 • Yasal mevzuat takibi yaparak, konuyla ilgili yükümlülükler konusunda tesise bilgi akışı sağlamak,
 • Beyanları yapmak,
 • İzin/ lisans süreçlerini yürütmek,
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ