25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Çevre İzin Lisansı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden kapsam dışı görüş yazısı almakla yükümlüdürler.

Kapsama giren faaliyetler ise; aşağıda yazılı bulunan konulardan hangisine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin Hizmetlerimiz

• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atık Su Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisans Hizmetlerimiz

• Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı
• Bertaraf Konulu Çevre Lisansı
• Ara Depolama Konulu Lisansı
• İşleme Konulu Çevre Lisansı
• Arındırma Konulu Çevre Lisansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ