25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

ÇEVRE İZİNLERİ VE SÜREÇLER;

Çevre İzinleri ve Süreçler;

Emisyon konulu çevre izni nasıl alınır?

  1. Çevre İzni süreci İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının alınması ile başlar. Belgenin alınabilmesi için tesisin fiziki şartlarının (emisyon çekiş sistemlerinin yeterli olması, baca boylarının SKHKKY Ek 4 hükümlerine uygun olması vb.) ve resmi evraklarının resmi kurumlarca talep edildiği şekli ile uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
  2. Bir diğer aşama ise Geçici faaliyet belgesinin alınmasıdır. Başvurular çevre görevlisine ait izin lisans sistemi üzerinden yine yetkilendirilmiş çevre görevlisi tarafından yürütülmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde istenilen belgeler online sistem üzerinden çevre görevlisinin mobil ya da elektronik imzası ile yüklenir. Başvurular tamamlandıktan sonra İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 30 gün içinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesi olumlu ise belge sistem üzerinde elektronik imza ile yayınlanır. Eksiklik olması durumunda 60 günlük ek süre verilir. Bu süre sonunda yeniden başvuru yapılır ve bu sefer İl Müdürlüğü tarafından değerlendirme süresi 20 gündür. 2. Defa eksiklik tespit edilmesi durumunda başvuru red edilir, eksiklik olmaması durumunda belge yayınlanır.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) 1 yıl geçerli olup, belgenin alımını müteakip 180 gün içinde Çevre izni için başvuru yapılmalıdır.

  1. Son aşama çevre izni başvurusudur. Çevre Bakanlığı’ ndan yetki almış laboratuara tesisin emisyon ölçümleri yaptırılır. Hazırlanan emisyon/ imisyon raporu ve yine Valilik tespit raporu çevre görevlisi tarafından online sistem üzerinden e-imza/ mobil imza ile sisteme yüklenir. İzin başvuru sistemindeki ilgili bölümler (üretim kapasitesi, tüketim miktarları, ulaşım ve güzergah bilgileri vb.) doldurularak onaya gönderilir. Başvuru dosyası ilgili merci tarafından 60 günlük süre içerisinde incelenir ve başvurunun uygun görülmesi halinde çevre izni  onaylanır. Eksiklik olması durumunda 90 günlük süre verilir ve bu süre sonunda eksiklikler giderilerek yeniden değerlendirme süreci başlatılır. Resmi kurumca değerlendirme süresi 30 gün olup, bu süre sonunda başvuru olumlu değerlendirilirse Çevre İzin Belgesi yayınlanır. Yine eksiklik olması durumunda başvuru ve GFB Belgesi iptal edilerek izin süreci yeniden başlatılır.

Çevre izni 5 yıl geçerli olup, belge süresinin dolmasından 180 gün önce yenileme için yeniden başvuru yapılmalıdır.

* Valilik Tespit Raporu– Geçici Faaliyet Belgesi alınıp emisyon/ imisyon ölçümleri yaptırıldıktan sonra dilekçe ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunulmalıdır. İl Müdürlüğü Uygunluk aşamasındaki sağlanan şartların devam edip etmediğinin yerinde tespiti için İl Müdürlüğü tarafından yapılacak denetim sonrasında verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ