25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

FİRMALARIN ÇEVRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

Firmaların Çevre Yükümlülükleri Nelerdir?

Firmalar, Çevre Kanunu ve bağlı oldukları diğer mevzuatlar dahilinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dahil oldukları mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Her işletme her mevzuat kapsamında yer almayabilir, öncelikli olarak hangi mevzuatlar kapsamında olduğunun tespiti gerekmektedir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alımı yapabilir/ bünyesinde çevre görevlisi bulundurabilir veya çevre yönetim birimi kurabilirler.

Firmalar;

  • Kapsamına uygun Çevre İzin ve Lisans Belgesini almakla,
  • İzin ve Lisans koşullarına uygun faaliyetlerini sürdürmekle ve olası değişiklikler konusunda resmi kurumları bilgilendirmekle,
  • Dahil oldukları mevzuatlar kapsamında gerekli kullanıcı adı/ şifrelerin temin etmekle,
  • Beyanların zamanında ve eksiksiz yapmakla,
  • Resmi bilgi/ belgelerin güncelliğini sağlamakla,
  • Atık Yönetimi süreçleri konusunda maddi ve organizasyonel anlamdaki yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yukarıda belirtilen süreçlerde görevlendireceği veya hizmet alımı yapacağı kişi/ kuruluşlara doğru ve eksiksiz bilgi vermek, süreçlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürüyebilmesi için mevzuatın emrettiği seviyede katkı sağlamalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ