25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Su ve Atıksu Analizleri


Su – Atıksu – Deniz Suyu Analizleri | Akredite Laboratuvar Güvenceli 

Yerinde Yapılan Analizler

• pH
• Bulanıklık
• Çözünmüş Oksijen
• İletkenlik
• Sıcaklık
• Tuzluluk
• Seki Diski

Laboratuvarda Yapılan Analizler

• Çökebilen & Toplam Katı Madde
• Toplam Askıda & Toplam Çözünmüş Katı Madde
• Debi
• Renk
• Amonyak, Amonyum, Nitrit, Nitrat ve Azotları
• Toplam Azot
• Fosfor, Fosfat, Fosfat Fosforu
• Florür, Klorür, Sülfür, Sülfat, Sülfit
• Serbest & Aktif & Bağlı & Toplam Klor
• Serbest & Toplam Siyanür
• Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
• Fenol
• Balık Biyodeneyi (ZSF)
• Toplam Kjeldahl Azotu
• Hidrazin
• Hidrokarbonlar
• Yağ ve Gres
• Yüzey Aktif Madde
• Krom+6
• Ağır Metal Analizi

Numune Alma Yetkilerimiz

• Atıksulardan Numune Alma
• Nehir ve Akarsulardan Numune Alma
• Deniz Sularından Numune Alma

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ