21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"çevre danışmanlık" ile Etiketlenen Konular

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Hizmeti:   Üretim yapan işletmeler başta olmak üzere, çevreye kirletici etkisi olan veya olması muhtemel işletmelerin; Çevre Kanunu kapsamındaki ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirtilen yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinde, gerekli resmi izin ve lisansların alınmasında destek sağlayan (Atık yönetimi, çevre izni,...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Firmaların Çevre Yükümlülükleri Nelerdir? Firmalar, Çevre Kanunu ve bağlı oldukları diğer mevzuatlar dahilinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dahil oldukları mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Her işletme her mevzuat kapsamında yer almayabilir, öncelikli olarak hangi mevzuatlar kapsamında olduğunun tespiti gerekmektedir. Yükümlülüklerin...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin başkanlık ettiği ‘İklim değişikliği ve Hava yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde Türkiye, 2030 yılında %21’e kadar sera gazı emisyon azaltımı yapabileceğini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bildirdi. İklim değişikliği ile mücadele katkısını zamanında...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce,  "Türk Mimarisinde İz Bırakanlar" ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarihçesi" adlı kitapların tanıtımı toplantısında katıldı. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, kitapların, Türk mimarisinin önemli isimlerini gelecek kuşaklara anlatmak için...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla devam eden çevre görevlisi eğitimlerinin son halkası Ankara'da gerçekleşti. 4 Otel de verilen eğitime 1500 kişi katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye Çevre Koruma...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bakanlığımızca, çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvar personeli için düzenlenecek ve son başvuru tarihi 06 Kasım 2015 olan eğitim başvuru detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
ALO 181 Çevre ve Şehircilik Hattı ve Jandarmaya yapılan bir ihbar üzerine Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik elemanları, AFAD ve Jandarma tarafından  Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Karapınar Mahallesi, Paşalar Mevkiinde  bulunan Şenyıl İnş. Harf. Maden San. Tic. Ltd....
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
“Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)/İşletmeciler İçin Rehber”in hem İngilizce hem de Türkçe versiyonlarına "Yayınlar" başlığından ulaşılabilmektedir.
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülecek olan “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi”nin açılış toplantısı 16 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Bütçesi 1.470.000 Euro olarak belirlenen projenin sözleşmesi 22 Temmuz 2015 tarihinde imzalandı....
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bilindiği üzere 08.06.2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik" kapsamında yer alan faaliyetlerin Faaliyet Ön Bilgi Formlarını Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden doldurmaları, ve imzalı olarak 08.09.2015...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde 2020 sonrası yeni iklim rejimine ilişkin müzakereler Almanya’nın Bonn kentinde 31 Ağustos 2015 tarihinde başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Emisyon ve imisyon ölçümleri yapan ölçüm personelinin sertifikalandırılması amacıyla yapılacak olan ‘’Emisyon-imisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi’’  nin üçüncüsü 05 - 07.10.2015 tarihlerinde yapılacaktır. Eğitim organizasyonu TUÇEV Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılacak olup, eğitim programı, eğitim yeri ve...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Eylül ayında düzenlenecek olan “Laboratuvar Yetkilendirme Yazılımı Eğitimi” ne katılım sağlayacak yetkili laboratuvar temsilcilerinin; ekte yer alan Çevre Mevzuatı kapsamındaki MKPM Listesi’ ni, yetkili oldukları (Yeterlik Belgesi’ nde bulunan) Mevzuat-Kapsam-Parametre-Metot çerçevesinde incelemeleri; listede eksik olan MKPM’ ler var ise bu...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Çevre duyarlılığını, tarihin her döneminde en güzel biçimde gösteren ve küresel sorunlara hiçbir zaman sessiz kalmayan ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması kapsamında üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır" dedi. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Türkiye’de İlk Defa Denizlerde Radyoaktivite İzleniyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM işbirliği ile yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi " kapsamında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile de işbirliği halinde, Türkiye’de ilk defa denizlerimizde radyoaktivite ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Büyük Endüstriyel Kazalar konusunda uygulamadan sorumlu yetkili idareler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde de ülkemizdekine benzer şekilde büyük endüstriyel kazalar ile ilgili uygulamalar yetkili otoritelerin...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
02/04/2015 tarih ve 29304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi, Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Belgesi bedelleri ve 24/04/2015 tarih ve 106 sayılı Bakan Olur’u ile...
Sonraki Sayfa »