21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"çevre danışmanlık firmaları" ile Etiketlenen Konular

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Firmaları: Çevre Danışmanlık firmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, kendi uhdesindeki Çevre Görevlileri eliyle tüm Çevre Mevzuatları kapsamında hizmet veren kuruluşlardır. Yasal mevzuatlarda belirtilen sayıda ve yetkinlikte çevre görevlisi bulundurmak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Yetki Belgesi almak,...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Firmaların Çevre Yükümlülükleri Nelerdir? Firmalar, Çevre Kanunu ve bağlı oldukları diğer mevzuatlar dahilinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dahil oldukları mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Her işletme her mevzuat kapsamında yer almayabilir, öncelikli olarak hangi mevzuatlar kapsamında olduğunun tespiti gerekmektedir. Yükümlülüklerin...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
15.02.2016 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu Maddesi (3) fıkrası j) bendinde, “Çevre Danışmanlık Firmaları, bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerine ilişkin SGK belgelerini takip eden...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
13.12.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı "Bin kişiye çevre görevlisi vize eğitimi verdik. 2016'da 5 Bin kişiye daha eğitim vereceğiz" dedi. Bakanlığın "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında üniversitelerin; çevre mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji,...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
28.10.2015 Bakanlığımız ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında 05/10/2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek olan “Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi” nin açılış toplantısı Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyen Aday çevre görevlileri için (Mevcut Çevre Görevlileri...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
AÇA, Türkiye'deki ağaçlandırma kampanyalarından övgüyle söz etti. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), "Avrupa’da Çevre: Durum ve Genel Görünüm 2015" raporunu 03 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de açıkladı. Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı rapora göre sera gazı emisyonlarında yüzde 20’lik azalma,...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 17. Maddesinde “Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Firmaları ve Çevre Yönetim Birimleri, 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi gereği, işletmelerle ilgili hazırladıkları raporları sisteme yüklemek zorundadırlar. Çevre görevlisi ve çevrimiçi çevre...