21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"Çevre Kanunu" ile Etiketlenen Konular

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Görevlisi Kimdir :   Üniversitelerin ilgili fakültelerinde 4 yıl öğrenim görerek mezun olmuş kişilerin, Çevre ve Şehircilik bakanlığının belirlediği program dahilinde eğitim ve sınavdan başarılı olmaları durumunda Çevre Görevlisi olunur ve bu durum süreli bir belge ile resmiyete bağlanır. Çevre mühendisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre görevlisinin yapması gerekenler: İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak, Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak, İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
17.11.2015 Ülkemizde daha önce çevreye kirletici etkisi bulunan faaliyet ve tesislerin ilgili yönetmelikler kapsamında almak zorunda oldukları deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ile atık yönetimi konularındaki lisanslar yerine 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi...
18 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hakkında bilgiler. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yapılan GFB başvurusu sırasında sunulması gereken İş Akım Şeması ve Proses Özeti’ nde Atıksu Deşarjı bölümünde değişiklik yapılmıştır. 25.06.2014 Atıksu Deşarj Uygulamaları Evsel Atıksu Deşarj Uygulamaları (GÜNCELLENDİ) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Deşarj...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Kaldırma ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük  Parlayıcı , Patlayıcı , Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
  Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi  Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge  Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge  Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)  Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12) ...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi  Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler  Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Ekler  Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar  Kompost Tebliği Ekler Değişiklik  Atık Getirme Merkezi Tebliği Ekler  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler  Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler Değişiklik Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Ekler Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikEk-1 Ek-2 Ek-3 Ek- 4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik Ekler Radyoaktif...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
 İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İlgili yönetmelik ve Tebliğler  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Değişiklik Değişiklik  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğ Değişiklik  Değişiklik
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı ile ilgili bilgiler. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ başvurularında, Ek-3B kapsamında işletmelerden talep edilen "iş akım şeması ve proses özeti" nin aşağıda verilen formata uygun olarak...