21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"Çevre mühendisi" ile Etiketlenen Konular

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Görevlisi Kimdir :   Üniversitelerin ilgili fakültelerinde 4 yıl öğrenim görerek mezun olmuş kişilerin, Çevre ve Şehircilik bakanlığının belirlediği program dahilinde eğitim ve sınavdan başarılı olmaları durumunda Çevre Görevlisi olunur ve bu durum süreli bir belge ile resmiyete bağlanır. Çevre mühendisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre görevlisinin yapması gerekenler: İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak, Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak, İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla devam eden çevre görevlisi eğitimlerinin son halkası Ankara'da gerçekleşti. 4 Otel de verilen eğitime 1500 kişi katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye Çevre Koruma...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bilindiği üzere, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlerin, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak personelin nitelikleri ve yükümlülüklerinin düzenlendiği Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin uygulaması...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bakanlığımız ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde düzenlenen"Atık Yönetimi Sempozyumu”naSayın Bakanımız İdris Güllüce’nin katılımlarıyla 26-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda konuşan Bakan Güllüce, "Dünyayı kirletmeden, dünyaya zarar vermeden ve kendi alnının teriyle kalkınan bir ülkeyiz. Yani gelişmiş ülkelerin...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Sayın Bakanımız İdris GÜLLÜCE“nin teşrifleriyle “Online İzleme Merkezi, Dioksin Furan Laboratuvar Kurulumu ve İl Müdürlüklerimize Çevre Denetim Araç Dağıtım Programı” gerçekleştirilmiştir. Online izleme merkezinin çalışmaları hakkında bilgi alan Sayın Bakanımız İdris Güllüce, birimleri tek tek gezerek, çalışanlarla sohbet etti, işleyiş hakkında...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
11 Mart 2013 tarihinde, İsveç Krallığı Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılıklı olarak imzalanan “Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" kapsamında iki ülke tarafından oluşturulan "Ortak Komite"nin 1. Toplantısı 28 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bilindiği üzere, 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına,...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti arttırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla; TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen eTürkiye (eTR) Ödülleri kapsamında Kamudan İşdünyasına eHizmetler Kategorisi'nde Finale Kalan Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde vize döneminin, Çevre Görevlisi Belgesi veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesinin (ÇDYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki beş yıllık geçerlilik süresi...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık Yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile 26-29 Ocak arasında, Antalya’da 4 gün sürecek “2023’e Doğru Atık Yönetimi Sempozyumu” düzenliyor. Bakanlık, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda; temiz üretim ilkeleri çerçevesinde, atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti arttırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla oluşturulan TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen eTürkiye (eTR) Ödülleri kapsamında “eTR Ödülleri” ile Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi, Kamudan İşdünyasına eHizmetler Kategorisi,...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan ve piyasaya ilk defa arz edilecek olan pil ve akümülatörlerin içerisinde zararlı kimyasal elementler içermesi nedeniyle, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla bu tür ürünlerin kontrol altına alınması için Bakanlığımız tarafından...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS))) kullanılarak her yıl Ocak ayından başlayarak Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilen Atık Beyanlarının yapılmasında yardımcı olacak Atık Beyan Kılavuzuna ve Atık İşleme Tesislerinin Kütle Denge Formlarını doldurmalarında yardımcı...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Toz Örneklemesi ve Analizinde kullanılacak filtre seçim tablosu için tıklayınız Laboratuvarların Dikkatine ;  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik madde 18 ve madde 21 gereği: Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarlar yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte başvuru...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlık Firmaları ve Çevre Yönetim Birimleri, 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi gereği, işletmelerle ilgili hazırladıkları raporları sisteme yüklemek zorundadırlar. Çevre görevlisi ve çevrimiçi çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilmekte olan uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin ilk haftası tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve ilgili kurumlardan olusan resmi heyet...
Sonraki Sayfa »