0212 255 88 25 Pzt - Cum 8.00 - 17.30

Dip Taraması Çevresel Yönetim

 Dip Taraması

Herhangi bir nedenle deniz ve kıyı alanlarında gerçekleştirilen deniz dibi tarama faaliyetidir.

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı

Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan malzemeler, bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi ile bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin hususları içeren plandır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahipleri tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını hazırlayıp, idareye sunmak zorundadırlar.

Haliç Çevre Danışmanlık olarak; Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, Başvuru ve Onay süreçleri konusunda uzman ekibimizle en hızlı, güvenilir ve doğru desteği vermekteyiz.