0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Karbon Ayak İzi Hesabı ve Raporlandırılması

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Bir kuruluşun, faaliyetin, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tümüne karbon ayak izi denir. Küresel ısınmaya sebep olan tüm sera gazları karbon ayak izini oluşturmaktadır.

Sera Gazı Emisyonları; yakıt ve elektrik kullanımı, üretim, ulaşım, nakliyat, hizmet alımı ve arazi kullanımı değişikliği vb. sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonları 3 başlık altında sınıflandırılmaktadır;

  1. Doğrudan Emisyonlar: Kuruluş, sınırları içindeki tesislerden kaynaklanan doğrudan sera gazı emisyonlarını hesaplamalıdır.
  2. Enerji Dolaylı Emisyonlar: Kuruluş, kendisi tarafından ithal edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını hesaplamalıdır.
  3. Diğer Dolaylı Emisyonlar: Kuruluş, kaçak emisyonlar, iş seyahatleri, atık vb. diğer ser gazı emisyonlarını hesaplamalıdır.

KURUMSAL KARBON AYAK İZİMİ NEDEN HESAPLAMALIYIM ?

a) Sera Gazı oluşumuna neden olan emisyon kaynaklarını tespit etmek, kontrol altına almak ve azaltmak,
b) İklim değişikliği kaynaklı riskleri tespit etmek ve önlem almak;

  1. Çevresel Riskler
  2. Finansal Riskler
  3. Mevzuat Riskleri

c) Sürdürülebilir ürün ve hizmetleri belirlemek.
ç) “Yeşil vizyon” ile sektörde öncü rol oynamak ve kârlılığı arttırmak, müşteri taleplerini karşılamak.
d) Geleceğe yönelik tedbirleri almak.

SERA GAZI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI;

Kuruluş, kendi faaliyet sınırlarını belirlemeli, sınırları içerisinde, aşağıdaki adımları tamamlayarak sera gazı emisyonlarını ve uzaklaştırmalarını hesaplamalı ve dokümante etmelidir:

– Sera gazı kaynaklarının ve yutaklarının belirlenmesi,

-Hesaplama metodolojisinin seçilmesi,

-Sera gazı faaliyet verilerinin seçilmesi ve toplanması,

-Sera gazı emisyonu veya uzaklaştırma faktörlerinin seçilmesi veya geliştirilmesi,

-Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanması. (TS EN ISO 14064-1 Standardı)

Konusunda uzman ekibimizle; tüm kurum/ kuruluşlara (fabrika, ofis, işyeri, havaalanları, limanlar vb.) yukarı verilen standartlar çerçevesinde karbon ayak izi konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.