21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"çevre görevlisi" ile Etiketlenen Konular

23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Danışmanlığı Neden Gereklidir: Birçok işletme, çevre mevzuatları kapsamında yapılması gereken çalışmalar konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel bulunduramamakta veya bulundursa bile işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeter seviyede takip yapamamaktadır. Çevre Danışmanlık Hizmeti alınması ile birlikte hizmet alımı yapan firmaya  Çevre Görevlisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre Görevlisi Kimdir :   Üniversitelerin ilgili fakültelerinde 4 yıl öğrenim görerek mezun olmuş kişilerin, Çevre ve Şehircilik bakanlığının belirlediği program dahilinde eğitim ve sınavdan başarılı olmaları durumunda Çevre Görevlisi olunur ve bu durum süreli bir belge ile resmiyete bağlanır. Çevre mühendisi...
23 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre görevlisinin yapması gerekenler: İlgili yönetmeliklerde belirtilen yasal sürelerde tesise ziyarette bulunmak, Yaptığı ziyaretleri Bakanlık tarafından yayınlanan formatta Aylık Ziyaret Tutanakları ile kayıt altına almak, İlk sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, izleyen diğer dönemlerde yılda en az bir defa...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
15.02.2016 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: RG-06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu Maddesi (3) fıkrası j) bendinde, “Çevre Danışmanlık Firmaları, bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerine ilişkin SGK belgelerini takip eden...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
13.12.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı "Bin kişiye çevre görevlisi vize eğitimi verdik. 2016'da 5 Bin kişiye daha eğitim vereceğiz" dedi. Bakanlığın "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında üniversitelerin; çevre mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji,...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Genel Müdürlüğümüz, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği”; kapsamında Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyen Aday çevre görevlileri için (Mevcut Çevre Görevlileri...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Çevre duyarlılığını, tarihin her döneminde en güzel biçimde gösteren ve küresel sorunlara hiçbir zaman sessiz kalmayan ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması kapsamında üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır" dedi. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Büyük Endüstriyel Kazalar konusunda uygulamadan sorumlu yetkili idareler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde de ülkemizdekine benzer şekilde büyük endüstriyel kazalar ile ilgili uygulamalar yetkili otoritelerin...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bilindiği üzere, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlerin, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak personelin nitelikleri ve yükümlülüklerinin düzenlendiği Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin uygulaması...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bakanımız Sayın İdris Güllüce, KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile çevre alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Bakanımız, imza töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak KKTC'de yürüttükleri bazı çalışmaların bulunduğunu söyledi. İki bakanlık arasında imzalanan mutabakatın büyük önem taşıdığını...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bakanlığımız çevrimiçi yazılımları içerisinde yer alan Kütle Denge Sisteminin (KDS) ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanı geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansına sahip tesisler için de kullanımına açıldığından doldurulup doldurulmayacağı konusunda tereddütler yaşandığına ilişkin bilgileri Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Ömrünü tamamlamış araç geçici...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Bakanlığımız ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde düzenlenen"Atık Yönetimi Sempozyumu”naSayın Bakanımız İdris Güllüce’nin katılımlarıyla 26-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda konuşan Bakan Güllüce, "Dünyayı kirletmeden, dünyaya zarar vermeden ve kendi alnının teriyle kalkınan bir ülkeyiz. Yani gelişmiş ülkelerin...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Türkiye’nin 1991 tarihinde taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü” ile ilgili ulusal, uluslararası çalışmaların izlenmesi ve koordinasyonu çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Türkiye Montreal Protokolü'nün uygulanmasında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatını...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
Sayın Bakanımız İdris GÜLLÜCE“nin teşrifleriyle “Online İzleme Merkezi, Dioksin Furan Laboratuvar Kurulumu ve İl Müdürlüklerimize Çevre Denetim Araç Dağıtım Programı” gerçekleştirilmiştir. Online izleme merkezinin çalışmaları hakkında bilgi alan Sayın Bakanımız İdris Güllüce, birimleri tek tek gezerek, çalışanlarla sohbet etti, işleyiş hakkında...
Sonraki Sayfa »