ÇEVRE ETİKETİ (EKOLABEL)

Çevre Etiketi- Eko Etiket nedir?

Eko-etiketleme çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratarak çevresel açıdan iyi olan ürünlerin tercih edilebilmesine ortam sağlamaktır. Firmaların ürünlerini tanıtmak için kullandıkları farklı çevresel bilgi sistemleri ile tüketicilerin çevresel özelliklerine bakarak ürün almaya teşvik etmektir. Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan öncelikli ürünler olduklarını göstermek için kullanılmakta ve firmaların çevresel kimlikleri olarak değerlendirilebilmektedir. Bir başka deyişle, çevresel etiketler pazarlama ya da satış aracı olarak kullanılmaktadır.

Çevre Etiketi Sistemi Nedir ?

Bakanlığın başlatmış olduğu çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmet kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, çevre etiketi verilmesi ve kullanımını içeren bir sistemdir. Çevre etiketi sistemi ile ürün veya hizmetlerin yaşam döngüsünün her aşamasında ekosistemlerin bozulmasını önlemek, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerinde olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmaktadır. Sistem zorunluluk esasına değil, gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Çevre Etiketi Kullanıcısı Olmak;

Bakanlık tarafından uygun görülerek çevre etiketi verilen kişi ve kuruluşlar; üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar, çevre etiketi kullanıcısı olarak ifade edilir. Etiketi alan firmalar, yaşam döngüsü boyunca kısmen veya tamamen çevreye verdiği her türlü etkileri azaltılmış ürünleri teşvik eden ve tüketicilere doğru, bilimsel temeli olan bilgi sağlayan,  gönüllü bir ödüllendirme sistemine dahil olurlar. Bu durumu aldıkları çevre etiketi işareti ile tüketiciye beyan ederler.

Değerlendirme Kriterleri;

Ürünün çevresel etkiye sebep olan özelliklerinin yaşam döngüsü süresince üretici tarafından değerlendirilmesini ifade eden çevresel performans dikkate alınarak çevre etiket sistemi ürün veya hizmet grubu kriterleri belirlenmektedir. Bu kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesinde;

  • Enerji tüketimi ve yönetimi, yenilenebilir enerjinin kullanımı,
  • Atık üretimi ve yönetimi,
  • Ekosistem ve insan sağlığı, çevre ve sağlığa zararlı maddelerin daha güvenli ikameleri ile değiştirilmesi,
  • Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrü, yeniden kullanılabilirliği,
  • Çevresel yarar ve zarar dengesi, biyo-çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi
  • Ürün veya hizmet grubunun uluslararası veya ulusal resmi olarak tanınmış TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler başta olmak üzere diğer çevre etiketleri için belirlenen kriterler
  • Ürün veya hizmetlerin planlanan kullanıma uygun olmasını sağlaması, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin azaltılması dikkate alınır.

Kriterlerin geliştirilmesinde çevresel performansın iyileştirilmesi ile mali ve idari yük arasında denge sağlanmalıdır.