ÇEVRESEL DURUM RAPORU

Çevre Durum Raporu; şirketlerin yıllık bazdaki çevresel durumuna ve yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan çevresel performansını gösteren raporlardır.  Raporlarda; Hava, Su, Toprak, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve Çevre Eğitimleri gibi konuları içerir.

Çevresel durum raporu; Atık Yönetimi,  atıksu yönetimi, enerji yönetimi, hava kalitesi, sera gazı emisyonları, çevre harcamaları, çevre yatırımları, çevre eğitimleri gibi tüm veriler toplanarak bir rapor haline getirilmekte ve her yılsonunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Haliç Çevre Danışmanlık, çevresel durum raporunuzun hazırlanmasına destek olacak uzman kadrosu ile hep yanınızda.