ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

2000 yılından günümüze müşterilerine faaliyetlerinin çevresel etkisinin belirlenmesi konusunda hizmet sunmayı amaç edinen kuruluşumuz, kirletici vasfı yüksek sektörlere kıdemli çevre yöneticileri ile sonuç odaklı ve karlılığı artırıcı öneriler içeren raporlama yapmaktadır. Sektörlerde uzmanlaşmış çevre yöneticisi ekibi ile saha tespit, denetim ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ ndan yetkili Çevre Yönetiminden Sorumlu Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 • Çevresel Sistem ve Süreç Yönetimi
 • Çevre Yönetim Çözümleri Tasarlamak ve Sunmak
 • Çevresel Süreç İyileştirme Çalışmaları yapmak
 • Çevresel analiz ve değerlendirme (çevresel etki değerlendirmesi risk değerlendirmesi, yaşam döngüsü analizi, vb.)
 • Çevre İzin ve Lisans Değerlendirmeleri ve Belgelerinin Alınması
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
 • Çevresel Tetkik Çalışmaları, Yasal Şartlara Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Eğitim Çalışmaları ve Özendirici Faaliyetlerin Yapılması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
 • Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
 • Kütle Denge Bildirimleri
 • Çevresel Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Kontrolü
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması
 • Sıfır Atık Belgesi Hizmeti.