ÇEVRESEL UYGUNLUK DENETİMİ

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için tesislerin çevresel etkiyi önceleyen yasalara uyması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için tesis yöneticilerinin çevresel uyumdaki rollerini doğru bir şekilde anlamaları, tespit ettikleri uyum sorunlarına çözümler üretmeleri ve bu çabaların kayıtlarını sürekli olarak tutmaları gerekmektedir. Çevresel uyumluluğa yönelik önemli bir araç, Çevresel Uygunluk Denetimidir.

Çevresel uygunluk denetimi, bir tesisin durumunun ve/veya çevresel sorumluluk uyumunun kapsamının araştırılmasıdır. Bu süreç, bir tesisin mevcut işletim ve idari prosedür ve süreçlerine odaklanan sistematik, belgelenmiş bir değerlendirmedir.

Bir çevre denetimi aşağıdakilerin incelenmesini içerir;

  • İşletme Operasyonları
  • Atık Akışları
  • Yasal Şartlara Uyum
  • Düzenleyici Raporlama Ve Kayıt Tutma Gereksinimleri
  • Kimyasal Ve Tehlikeli Madde Kullanımı Ve Taşınması
  • Havaya, Karaya ve Suya Deşarj

Çevresel Uygunluk Denetimlerinin Yapılma Nedenleri

Çevresel uygunluk denetimleri, ÇYS’ lerin (çevre yönetim sistemleri) etkinliğini doğrulamaya ve uyum sorunlarını belirlemeye yardımcı olmak için tesisler tarafından kullanılır. Çevre denetimi, şirketinizin iç performansını ve çevre düzenlemeleri ve standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve izlemek için kullanabileceğiniz bir yönetim aracıdır. Mevcut bir çevre yönetim sisteminin etkin olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir;

  • Uyumluluğu sürdürmek
  • Eksiklikleri belirlemek
  • Düzeltici faaliyetlerde bulunmak

Çevre denetiminin kapsamı, denetlenen tesisin niteliğine bağlıdır. Birkaç çevresel yönü olan bir tesis nispeten hızlı bir şekilde gözden geçirilebilirken, büyük bir endüstriyel tesis, operasyonların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını geliştirmek için bir denetçi ekibinin sahada haftalar geçirmesini gerektirebilir.