YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)

Bu çalışmanın amacı; kaynakların tüketiminin ve çevresel etkilerin azaltılması, sosyal etmenlerin iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesi, ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki pozitif bağlantıları betimlemek ve vurgulamaktır. ISO 14040/44 Life Cycle Assesment (LCA)  standardı kullanılarak üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası ürün üretim süreçlerinde çevresel açıdan sorun teşkil edebilecek stratejik noktalar önceden tespit edilebilmektedir.

Hemen her sektörde geçerli olan bu uygulama ile ürünlerin geliştirilmesi ile çevreye olan etkilerinin azaltılmasının yanı sıra piyasa rekabeti, eko etiketleme, stratejik planlama gibi konularda avantajlar sağlanmaktadır.

LCA (Life Cycle Assesment) ile, ölçülebilir olan çevresel etkiler firmanın da aktif bir yaklaşımı ile çevre ve insanlık için bir fayda yaratma fırsatı sağlamaktadır. İklim değişikliği karbon ayak izi, su ayak izi ve EPD  çevresel performans etiketleri için yoğun olarak kullanılan LCA artık ISO 14001:2015 çevre yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Haliç Çevre Uzman kadrosu ile sizlere güvenilir hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bir ürün, servis ya da prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, ulaştırma, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık miktarı dahil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.