ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

İşletmelerin; Ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için yürürlükteki yasal mevzuatları değerlendirilerek ihtiyaç duyulan izin ve lisansları alan çevre yöneticisi ekibimiz, ticari faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisinin kontrol altına alınmasını sağlar.

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek 1 ve/ veya Ek 2 kapsamında faaliyet gösteren firmalar, aşağıda yazılı bulunan izin lisans konularından hangisine/ hangilerine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre Lisans Hizmetlerimiz

  • Atık Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Bertaraf Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Ara Depolama Konulu Lisansı
  • Atık Ön İşleme Konulu Çevre Lisansı
  • Arındırma Konulu Çevre Lisansı

Çevre İzin Hizmetlerimiz

  • Emisyon Konulu Çevre İzni
  • Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
  • Atık Su Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni