0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Çevre İzin ve Lisansı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek 1 ve/ veya Ek 2 kapsamında faaliyet gösteren firmalar, aşağıda yazılı bulunan izin lisans konularından hangisine/ hangilerine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre İzin Hizmetlerimiz

  • Emisyon Konulu Çevre İzni
  • Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
  • Atık Su Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisans Hizmetlerimiz

  • Atık Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Bertaraf Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Ara Depolama Konulu Lisansı
  • Atık İşleme Konulu Çevre Lisansı
  • Arındırma Konulu Çevre Lisansı