0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gire “Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ne göre Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer alan işletmeler aşağıda verilmiştir;

– Ek 1 listesinde yer alan işletmeler incelemek için
– Ek 2 listesinde yer alan işletmeler incelemek için

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan işletmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda çözüm ortağı firmalarımızla hizmet vermekteyiz.

ÇED Kapsam Dışı Yazısı

ÇED Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almayan işletmelerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için “kapsam dışı yazısı” almaları zorunludur.

Kapsam dışı yazısı için başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi/ belgeler aşağıda verilmiştir;

 1. Dilekçe Örneği
 2. Yapılan/Yapılacak faaliyete ait ayrıntılı ve açıklayıcı proses özeti.
 3. Varsa Proses Akış Şeması
 4. İmar Durumu Belgesi
 5. Faaliyet Yeri Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise kira kontratı)
 6. Vaziyet ve Yerleşim Planı.
 7. Eski tesisler için 07.02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs…),
 8. Varsa kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı diğer belgeler,
 9. Ticaret Sicil Gazetesi,
 10. Vergi Levhası
 11. Varsa daha önce alınmış ÇED Görüş ve Belgesi.

ÇED Kapasite Artışlarının Değerlendirilmesi

(08.04.2015 ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge)

“KAPSAM DIŞI YAZISI” bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi+ kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde kalıyor ise PTD hazırlatılması gerekmektedir. Ek I deki eşik değer üzerinde kalıyorsa ÇED Başvuru Dosyası hazırlatılmalıdır.

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” (Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek II kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.

“ÇED OLUMLU” (ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek I kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise  sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.

 

Sektörel Kılavuzları görmek için tıklayın…