ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı, Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan malzemeler, bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi ile bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin konuları içeren plandır.

Dip tarama ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahipleri tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını idareye sunmak zorundadırlar.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Kuruluşumuz, Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, Başvuru ve Onay süreçleri konusunda eğitimli uzman kadrosuyla en hızlı, güvenilir ve doğru desteği sunmaktadır.