ATIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Sürdürülebilir toplumlar yaratma hedefi, atık yönetimini bu çabanın ön saflarına taşımıştır. Atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi gibi hizmetler kullanılan parametreler arasında yer almaktadır. Uluslararası ve yerel standartlara uygun atık yönetimi stratejileri geliştirerek atık maliyetlerinizi yeni gelir kaynaklarına dönüştürmenizde yardımcı oluyoruz.

İşletmeler faaliyet konusu fark etmeksizin, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde atık oluşturmaktadır. Bu faaliyetler neticesinde oluşan atıkların 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yönetmelik Ek – 4 listesinde bulunan atık kodlarına göre ayrı olarak toplanması, depolanması ve geri kazanım/ bertarafının sağlanması gerekmektedir.

Atık Yönetimi, Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini ifade etmektedir.

Haliç Çevre, atık yönetim sorumlularından oluşan profesyonel kadrosu ile atık yönetimine ilişkin yükümlülükleri atık üreticileri adına yerine getirir. İnsan ve doğal çevreyi korurken müşterilerimizin atık sektöründeki iş fırsatlarını geliştirmelerine, Uluslararası ve yerel standartlara uygun atık yönetimi stratejileri yaratmalarına yardımcı olur.