YEŞİL LİMAN / EKO LİMAN

Dünyada her alanda olduğu gibi taşımacılık ve liman işletmeciliğinde de çevre duyarlılığının giderek artması, Türkiye’de de yeşil liman tesislerinin ülkeye kazandırılmasının gerekliliğini doğurmuştur.

Bu amaçla, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde “Yeşil Liman/Eko Liman” projesine başlanmıştır.

Limanların bu belgeyi almayı hak kazanması için öncelikle;

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmaları ile birlikte Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen “Yeşil Liman / Eko Liman Projesi Uygulama Esasları” ve “Yeşil Liman Sektörel Kriterler” kılavuzunda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Belirtilen şartları yerine getiren ve bunları idareye sunan liman tesislerine  “Yeşil Liman” sertifikası ile özel tasarlanan logonun kullanım izni verilerek, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

Yeşil Liman/ Eko Liman başvuruları liman işletmelerinin kendi talepleri doğrultusunda gerçekleşmekte olup, gönüllülük esasına dayanmaktadır.  Haziran 2017 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 11 liman işletmesi Yeşil Liman/ Eko Liman Belgesini almıştır.

Haliç Çevre Danışmanlık olarak; Yeşil Liman/ Eko Liman kapsamında başvuru yapmak isteyen liman işletmelerine konusunda uzman ekibimizle en hızlı, güvenilir ve doğru desteği vermekteyiz.