Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirliği başarmak, doğru strateji geliştirmek ile mümkündür.

Sürdürülebilirlik raporu; şirketinizin sosyal, ekonomik, çevresel ve yönetim performansının bilgisini içeren bir rapordur. Bu rapor ile şirketiniz, paydaşları ve müşterileri arasında şeffaf bir bağ kurarak marka değerini arttıracaktır. Marka değeri artan şirketiniz, uluslararası pazarda tercih unsuru haline gelecektir.

Sürdürülebilirlik Planı

Sürdürülebilirlik Planı; Şirketiniz sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeye çalışıyorsa, bir stratejiye, plana ve yol haritasına ihtiyacınız vardır. Sürdürülebilirlik Planları, sürdürülebilirliğin bir varış noktası değil, sürekli iyileştirme süreci olduğu bilinciyle, projelerinizin durumunu raporlamak ve sürekli iyileştirme amacıyla yeni hedefler belirlemek için önemli bir rehberdir.

Ekibimiz; şirketlerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve geleceğe dönük belirlediği hedeflerin içinde bulunduğu sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamaktadır.