0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Kanunlar

 5393 Belediye Kanunu
7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 Çevre Kanunu
 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – LİSTE
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
 Elektrik Piyasası Kanunu
 Enerji Verimliliği Kanunu
 Hayvanları Koruma Kanunu
 İş Kanunu
 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
 Kara Avcılığı Kanunu
 Maden Kanunu
 Petrol Piyasası Kanunu
 Su Ürünleri Kanunu
 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 Türk Petrol Kanunu
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun