GENELGELER

Atık Yönetimi

. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge
. Atık İthalatı Uygulama Genelgesi
. Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
. Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi
. Atık Toplayıcıları Genelgesi
Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Atık Toplayıcıları Genelgesi
. Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve EsaslarıDeğişiklik
. COVID-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi (2020/13)
. COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi (2020/14)
. Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge
. Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)
. Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)
. Katı Atık Genelgesi (2004-7)
. Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)
. Kütle Denge Bildirimleri Genelgesi
. Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)
. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
. Sıfır Atık Genelgesi
. Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri
. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi