BREF / MET’lerle İlgili Türkçe Dökümanlar

BREF dokümanların tamamı:

 

MET sonuç dokümanları:

 

BREFlerin yönetici özetleri:

1. Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayi
2. Seramik Üretimi
3. Kimya sanayiinde atık suların ve atık gazların arıtılması ve yönetimi
4. Ekonomi ve Çapraz Medya Etkileri
5. Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar
6. Enerji Verimliliği
7. Demirli Metaller İşleme Sanayi
8. Gıda, İçecek ve Süt Endüstrisi
9. Denetimin Genel İlkeleri (BREF değil, ancak sözkonusu websitesine dahil edilmiş bir ek kılavuz)
10. Endüstriyel Soğutma Sistemleri
11. Yoğun kümes hayvancılığı ve domuz yetiştiriciliği
12. Demir ve Çelik Üretimi
13. Büyük Yakma Tesisleri
14. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasalların İmalatı – Amonyak, Asit ve Gübre Sanayii
15. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar – Katılar ve Diğer Kimyasal Sektörü
16. Büyük Hacimli Organik Kimyasal Maddeler
17. Madencilik Faaliyetlerinde Artık ve Atık Kayaların Yönetimi 
18. Cam Sanayii
19. Organik Özel Kimyasallar Üretimi
20. Demirli Olmayan Metal Sanayii
21. Klor-Alkali Üretim Sanayii
22. Polimerlerin Üretimi
23. Özel İnorganik Kimyasallar Üretimi
24. Kağıt Hamuru ve Kağıt Sanayii
25. Madeni Yağ ve Gaz Rafinerileri
26. Mezbahalar ve Hayvansal yan ürünleri endüstrileri
27. Demirhaneler ve Dökümhaneler
28. Metal ve Plastik Maddelerin Yüzey İşlemesi
29. Organik Solventlerin Kullanımı ile Yapılan Yüzey İşlemleri
30. Deri tabaklama sanayii
31. Tekstil endüstrisi
32. Atık Yakma
33. Atık Arıtma Sanayi

AB Komisyonu’nun, BREFlerin hazırlanması prosesini tanımlayan (Sevilla Prosesi) 2012/119/AB sayılı uygulama kararının 4. Bölümü ve Ek II’si.

Tüm BREFlerin komple versiyonlarını İngilizce görmek için şu linki ziyaret ediniz http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.