Entegre Çevre İzni Örnekleri

– İspanya’da bulunan bir kömür ve linyit yakan büyük yakma tesisinin IPPC izin belgesi örneği
– Polonya’da ve İngiltere’de bulunan tekstil tesislerine ait IPPC izin belgesi örnekleri
– İngiltere’de bulunan bir elektrik ark ocaklı demir & çelik tesisine ait IPPC izin belgesi örneği
– İngiltere’de bulunan bir petrol rafinerisinin IPPC izin belgesi örneği