0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Tebliğler

 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği – Ekler
İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/11) – Ekler
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ – Ekler
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) – Ekler
Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ