MET Sektör Kılavuzları ve İzin Başvuru Formu Örnekleri

Ulusal MET sektör kılavuzları:

Bazı AB BREF dokümanlarının türkçe versiyonları, ilgili sektörün gerçeklerine uyumlaştırılmış ve sonuç olarak izleme şartları ile ilgili detaylı bilgiler ile teknik açıdan faydalı ekleri de içeren 4 adet MET sektör kılavuzu hazırlanmıştır. Seçilmiş olan bu dört sektör şunlardır:

– Kömür ve Linyit kullanan büyük yakma tesisleri (son taslak)
– Tekstil tesisleri (son taslak)
– Elektrik ark ocaklı demir & çelik tesisleri (son taslak)
– Petrol Rafinerileri (son taslak)

Kılavuzların ingilizce versiyonlarına bu web sayfasının “BAT national sector guides”

İzin Başvuru Örnekleri:

IPPC eşleştirme projesinin çıktılarından bir tanesi de ait olduğu sektöre ilişkin özellikler içeren tesisler hakkında izin başvuru örneği hazırlanmasıydı ki bu sektörler şunlardır:

– Kömür ve linyit yakan büyük yakma tesisleri için izin başvuru formu: eğitimlerde tartışılan son taslak ve daha çok açıklama içeren geliştirilmiş taslak
– Tekstil tesisleri için izin başvurusu örneği (son taslak)
– Elektrik ark ocaklı demir & çelik tesisleri için izin başvurusu örneği (son taslak)
– Petrol rafinerileri için izin başvurusu örneği (son taslak)

İlaveten İspanya’nın bazı bölgesel otoritelerinin IPPC izin başvurusu örnekleri de türkçeye tercümes edilmiştir:

– Castilla-La Mancha bölgesi hakkında bilgiler: tüm IPPC izin başvurularının içermesi gereken asgari içeriği ve ayrıca çiftilikler, düzenli depolama tesisleri ile atık yakma veya birlikte yakma tesisleri özelinde hangi ilave bilgilerin temin edilmesi gerektiğine ilişkin 3 adet doküman.
– Galicia bölgesi hakkında bilgiler: çiftlikler, gıda endüstrisi atık yönetimi tesisleri için IPPC izin başvurusu içeriğini açıklayan 3 adet doküman.