MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Nedir?

21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” ile Türkiye’de toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirilmiştir. Bu işletmeler Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almakla yükümlüdür.

Motor yağı değişim noktası nedir?

İl Müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler Motor yağı Değişim Noktası olarak tanımlanmaktadır.

Belge Geçerlilik Süresi:

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi 5 yıl geçerlidir.

Belgelendirme ve kayıt süresi:

Motor yağı değişim yapılan işletmeler, 01.01.2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümler çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.

Hizmetlerimiz:

  • Belgelendirme kriterleri çalışmaları,
  • Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
  • Geçici Depolama İzin Belgelerinin alınması,
  • Motor yağı değişim noktası izin belgesi alınması,
  • Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulama kaydı