Sektörel Kılavuzlar

Kılavuzların genel amacı, çevresel etki değerlendirme çalışmalarının incelenmesine veya ÇED Raporlarının ve/veya Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanmasına dahil olan ilgili taraflara arazi hazırlık, inşaat, işletme aşamaları ve işletme sonrası dönemi için tesislerden kaynaklı çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir.

Söz konusu kılavuzlar yasal olarak bağlayıcı bir belge olmayıp, sadece tavsiye niteliğindedir.

 Akü ve Pil Üretim Tesisleri
 Asbest
 Atık Yakma Tesisleri
 Atıksu Arıtma Tesisleri
 Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
 Demiryolları
 Düzenli Depolama Tesisleri
 Enerji İletim Hatları
 Gübre Üretim Tesisleri
 Güneş Enerji Santralleri
 Ham Deri İşleme Tesisleri
 Havalimanları
 Hayvan Kesim Tesisleri
 Hayvan Yetiştirme Tesisleri
 Hayvansal Yiyecek Üretim Tesisleri
 İnorganik Kimya Sektörü
 Jeotermal Enerji Santralleri
 Karayolları
 Madencilik Projeleri
 Nükleer Güç Santralleri
 Nükleer Yakıt Tesisleri
 Organik Kimya Sektörü
 Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri(Kağıt-Karton) Sektörü
 Parlayıcı-Patlayıcı Madde Üretimi
 Rafineriler
 Rüzgar Enerji Santralleri
 Sabun ve Deterjan Üretim Tesisleri
 Su Aktarma Projeleri
 Su Ürünleri İşleme ve Yetiştirme Tesisleri
 Su Yolları, Limanlar, Tersaneler
 Tarım İlaçları ve Farmasotik Sektörü
 Termik Santraller
 Toplu Konut ve Alışveriş Merkezleri
 Turizm Tesisleri
 Çimento Üretimi
 Motorlu Taşıt Üretimi
 Tekstil
 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
 Lastik Üretim Tesisleri
 Atık İşleme Tesisleri
 Metal Üretimi