Bakanlık Duyuruları

2021 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

2021 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi gereğince 2021 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf bedelleri için tıklayınız.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/