Bakanlık Duyuruları

Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi hizmete girmiştir

Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi hizmete girmiştir

Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’de “Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, piyasaya arz edilen akümülatörlerin kullanımları sonrasında geri kazanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmalarını içeren depozito sistemi uygulamalarına ilişkin idari ve teknik hususların yer aldığı “Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar“ 29 Haziran 2020 tarihli ve 132858 sayılı Bakan oluru ile yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile akümülatör piyasaya sürenler (üreticileri/ithalatçıları) tarafından Bakanlığımız Bilgi Sistemi üzerinden akümülatör depozito uygulama planı hazırlanıp sunulacaktır. Bakanlığımızca uygun bulunan plana sistem tarafından bir kod numarası verilecektir ve uygulamalar onaylı plan doğrultusunda yürütülecektir.

Bu kapsamda hizmete alınmış olan “Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi”ne girişler https://ecbs.cevre.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Kaynak:
https://cygm.csb.gov.tr/