Bakanlık Duyuruları

“Ambalaj Atıkları Yönetimi Sorun ve Çözüm Önerileri” Toplantısı Gerçekleştirildi

“Ambalaj Atıkları Yönetimi Sorun ve Çözüm Önerileri” Toplantısı Gerçekleştirildi

Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerine yönelik olarak düzenlenen “Ambalaj Atıkları Yönetimi Sorun ve Çözüm Önerileri”  konulu seminer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.  Mustafa Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin yetkilileri sektörde yaşanan sorunlara yönelik bilgi verdi.  Seminer de ambalaj atıklarının yönetiminde daha etkin ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması için  görüş ve öneriler  karşılıklı olarak değerlendirildi.

Toplantıda, ekonomik olarak büyük bir değere sahip ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımı sürecinde yaşanan sıkıntılara ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Düzenlenen seminer de lisanslı işletmelerin tüm değerlendirilebilir atıkları içine alan bir yaklaşımla alt yapılarını iyileştirerek entegre bir atık yönetimi modelini kurmaları gerektiği belirtildi ve sektörün kurumsallaşması, birleşerek daha güçlü bir sektör olarak faaliyetlerini yürütmesinin önemi vurgulandı.

Seminer de ayrıca lisanssız faaliyetlerin tespit edilerek kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında sektör ve bakanlığın işbirliğinin çok önemli olduğu hususu vurgulandı.