Bakanlık Duyuruları

Atık Beyan Sistemi Duyurusu: 2019 TABS İşlemleri

Atık Beyan Sistemi Duyurusu: 2019 TABS İşlemleri

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, Bakanlığımızdan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre yetki almış olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının sahada yapacakları her türlü ölçüm, analiz ve numune alma faaliyetlerinin de tedbir amaçlı olarak Nisan Ayı sonuna kadar durdurulması uygun görülmüştü.

Mezkur hastalığın ülkemizde yayılımın önlenmesine yönelik tedbirlerin devam ediyor olması nedeniyle, Mayıs ayının sonuna kadar;

  • Yetkili laboratuvarlara daha önceden Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden atanan işlerden, kendilerinin bulunduğu ilde olan numune alma, ölçüm ve analiz işlemlerinin tamamlanması,
  • Çevre Mevzuatı kapsamında olup, Bakanlığımız tarafından Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) kapsamından muaf tutulan işlerden, laboratuvarın kendi bulunduğu ilde olan numune alma, ölçüm ve analiz işlemlerinin yapılması,
  • Bu çalışmalar yürütülürken, söz konusu hastalığın bulaşmasına yönelik her türlü tedbire tüm laboratuvar çalışanları tarafından titizlikle uyulması,
  • Bakanlığımızdan yetki almış Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarına Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden yeni iş ataması yapılmaması uygun görülmüştür.
Kaynak: Ölçüm Analiz ve Numune Alma İşlerinin Ertelenmesi Hakkında Yazı