Bakanlık Duyuruları

Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlandı

Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlandı

Tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği yapılan bazı değişikliklerle 31.12.2020 tarihli 4.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yeni tebliğe göre; karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklanmıştır. Bu değişikliğe göre, atık geri kazanım tesisleri karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyeceklerdir.

Atık ithalatı uygulamalarının düzenlendiği Bakanlığımız 2020/29 sayılı Atık İthalatı Genelgesi ise 31.12.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Yeni genelge ile ülkemize giriş yapan atıklar için kimlik belgesi düzenlenecektir. Artık kimlik belgesi düzenlenmemiş hiçbir atık ülkemize giriş yapamayacaktır. Bu düzenlemeyle sadece katma değer sağlayacak kaliteli ve temiz atıkların ithal edilmesi planlanmaktadır.

Öte yandan, atık geri kazanım tesislerinin kapasiteleri üzerinden verilen ithalat izin kotası yeni yıl için %50 olarak belirlenmiş olup tüketim kapasitelerinin en fazla %50’si kadar atık ithalatı yapmalarına izin verilecektir.

Yapılan yeni düzenlemeler, geri kazanım tesislerinin ülkemizde oluşan atıkları değerlendirilerek geri kazanılması amacı taşımakta olup, atık toplama potansiyelimizin arttırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesinin etkinleştirilmesiyle ithalata bağımlılığın azalacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak:

https://ced.csb.gov.tr/