Bakanlık Duyuruları

Atık İthalatı Uygulama Genelgesi

Atık İthalatı Uygulama Genelgesi

Bakanlığımız 2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılarak, 2020-22 Sayılı Genelge 03.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni Genelge ile atık ithalatı kotası %30 azaltılarak, %50’ye indirilmiştir. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle, 2020 yılının kalan kısmı için, firmaların Kapasite Raporlarında belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50’si oranında atık ithalatına müsaade edilecektir.

Kaynak:https://ced.csb.gov.tr/atik-ithalati-uygulama-genelgesi-haber-256693