Bakanlık Duyuruları

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan ve piyasaya ilk defa arz edilecek olan pil ve akümülatörlerin içerisinde zararlı kimyasal elementler içermesi nedeniyle, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla bu tür ürünlerin kontrol altına alınması için Bakanlığımız tarafından Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde; pil ve akümülatör ürünlerinin piyasa gözetim ve denetiminin 4703 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla, yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Değişiklikler İşlenmiş Haline Ulaşmak İçin Tıklayınız.