Bakanlık Duyuruları

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.
Söz konusu taslağın değerlendirilerek,  taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin “Görüş İşleme Formu” ile birlikte 7 Ekim 2019 tarihine kadar hasan.usalan@csb.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Taslak Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr