Bakanlık Duyuruları

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği güncellenmiştir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği güncellenmiştir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mevcut Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, atık yağ toplama miktarlarının artırılması ve atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yönetmelik değişikliği ile Covid-19 pandemisi şartları göz önünde bulundurularak motor yağı değişimlerinin yapıldığı işletmelerin bu faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için almaları gereken Motor Yağı Değişim Noktası Belgesine (MoYDeN) ilişkin süre 6 ay süreyle ertelenerek 1.7.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bununla birlikte mevcut tesislerin mevzuata uyumunun deneme üretim planına bağlanmasına yönelik düzenleme yapılması, atık yağların yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra rafinasyon tesisleri tarafından da toplanmasına ile Yönetmelik kapsamında yer alan atık yağ kodlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca yapılan değişiklik ile; yağ üreticilerine, piyasaya sürdükleri madeni yağ miktarına göre 2021 yılında başlamak kaydıyla artan oranlarda toplama yükümlülüğü getirilmiştir. Yine yağ üreticilerine, ürettikleri madeni yağların belirlenen oranlarda yurt içindeki atık yağlardan elde edilmiş baz yağ kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Güncellenmiş yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:

https://cygm.csb.gov.tr/